6 төрлийн зам гар утасны бутлуурын аюулгүй ажиллагааны горимыг эвдсэн