материалыг 12 мм-ээс 6 мм хүртэл хэрхэн яаж бутлах вэ