хавхлагын суудлын бутлуурын төрөл msd chris marine