алтны хувьд 3 тоннын угааж цэвэрлэх байгууламж байна