Өмнөд Африкийн 2012 оны нийт gdp уул уурхайн хувь нэмэр