Энэтхэгт Мон цементийн үйлдвэрүүдийн үйлдвэрлэгчид түлхүүр гардуулах үндсэн шийдэл