оросын үйлдвэрт хийсэн бутлуурын хэмжээ 2020 оны алдартай