будгийн нэмэлтийг ашигт малтмал боловсруулах ган тоног төхөөрөмж