Кокс элсний үйлдвэрлэлийн шугамын үнийн иж бүрэн багц