363584 лимбэ zxarb бөмбөг нэг төгсгөл тээрэм хэмжээ 1 8